På väg mot en jämställd partnergrupp med mentorprogram

Göteborg/Stockholm

Karin Eriksson & Catrin Åkerlund

Revisor & auktoriserad skatterådgivare

28 feb 2019

Som mål till 2021 har Grant Thornton att 40 procent av delägarna inom företaget ska vara kvinnor. Som ett led i att nå detta startade man ett mentorprogram. Ett coachningsinitiativ som ska främja utvecklingen för kvinnor att bli partner i Grant Thornton.

Två medarbetare som deltar i programmet är revisorn Karin Eriksson på Göteborgskontoret och Catrin Åkerlund som är skatterådgivare i Stockholm. De både menar att det kändes väldigt uppmuntrande att Grant Thornton ville satsa på dem.

– Detta ger mig en utökad plattform att stå på. Jag har en god relation med min chef, men genom detta program kan även fler förstå mina styrkor och den riktning jag vill ta, säger Catrin Åkerlund.

Jämställdhet i branschen
Historiskt har färre kvinnor blivit partners än män. Detta trots att Grant Thornton har fler anställda kvinnor än män. I juni 2018 var antalet kvinnliga partners i företaget 31 procent, vilket placerar Grant Thornton högst i branschen. Och med målet på 40 procent till 2021, siktar de på att fortsätta gå i fronten.

Karin Eriksson menar att om man går tillbaka i tiden så har ambitionen om att bli partner ofta inneburit att du skulle arbeta en stor mängd timmar på såväl kvällar och helger. En roll som i den traditionella familjebilden ofta har landat på män.

– Historiskt sett så har män haft det lättare att lägga den tiden på jobbet, men nu ser vi att strukturen i samhället börjar skifta mot att båda parter kan satsa på karriären. Jag tror att det gynnar ett mer hållbart yrkesliv, där balansen mellan privatliv och arbete blir bättre för både män och kvinnor, säger Karin Eriksson.

Catrin Åkerlund instämmer och tycker sig se att en förändring är på gång, sakta men säkert.

– Det kan var svårt att identifiera exakt vad som i strukturen är problematiskt, men i grunden handlar det om möjligheten att skapa relationer. För att komma framåt i karriären behöver man ha starka relationer till många i företaget och kunder, och det blir så klart lätt att "lika söker lika", förklarar Catrin Åkerlund.

Mentorprogram under ett år
Deltagarna i programmet har blivit nominerade av kontorschefer och därefter valts ut av företagsledningen. Mentorerna är män och kvinnor som i dag är partners.

– Det här programmet är som en kompass i hur du ska arbeta för att bäst nå dina mål. Någon utanför ditt kontor som du kan bolla frågor med. För mig gäller det då att hitta den vägen där jag kan utvecklas bäst för att ha en långsiktig plan, säger Karin Eriksson.