"Jag kände direkt att jag hamnat rätt och blev snabbt 'vi' med Grant Thornton"

Stockholm

Johanna Wiklund

Partner Tax

21 nov 2019

Den öppna företagskulturen och kundfokuset motiverade Johanna Wiklund att byta från konkurrenten till Grant Thornton. Fem år senare är hon idag delägare, chef för affärsområdet Skatt i Stockholm och jobbar aktivt för att få medarbetare att växa och utvecklas.

Företagskulturen var avgörande till att Johanna sökte sig till Grant Thornton
- Jag kände direkt att jag hamnat rätt och blev snabbt "vi" med Grant Thornton. Jag hade hört flera medarbetare som pratat gott om kulturen på bolaget och det är något som verkligen levt upp till min förväntan. Jag har aldrig känt att jag har blivit begränsad av någon, tvärtom har jag fått hjälp och stöttning med att växa på mitt sätt.

- Vår kultur har gjort att jag alltid kunnat ha dialog med både chefer och andra förebilder i organisationen. Det finns utrymme att komma med synpunkter och förbättringsförslag, vilket jag inte tror är lika vanligt på andra likande bolag.

”Här finns möjlighet att växa på sitt sätt. Kunderna och kulturen gör det möjligt”

Grant Thorntons fokus på ägarledda bolag har utvecklat Johanna i rollen som rådgivare
- Arbetsuppgifterna är liknande konkurrentens, men här är det ett helt annat kundfokus. Eftersom vi riktar in oss på ägarledda bolag blir min roll som rådgivare större än enbart inom skattefrågor. Det blir mer fokus på relation och att se kundens totala behov för att hjälpa dem att växa. De senaste åren har vi även gjort en stor förflyttning när det gäller vilka typer av bolag vi jobbar mot, vilket gör att jag idag jobbar mer med större kunder och därför mer komplexa uppgifter jämfört med när jag började här.

Kontakten med kunderna och att se medarbetare utvecklas motiverar Johanna
- Som ledare är det roligaste med jobbet att se hur medarbetarna utvecklas och levererar i kundärenden. En framgångsfaktor på Grant Thornton är att vi satsar mycket på våra yngre talanger som får stort eget ansvar och tidigt får vara med i kunduppdrag. Tar man ansvar för sin egen utveckling, är driven och engagerad så finns stora möjligheter att lyckas med sin karriär. Det är våra kunder och kulturen som gör det möjligt.