”Variationen i arbetet och feedback från kunder efter lyckade projekt är det roligaste med mitt jobb”

Stockholm

Magnus Giese

Head of Forensic

07 nov 2019

För att hjälpa våra kunder att växa på ett hållbart sätt ska Magnus Giese bygga upp affärsområdet Advisorys nya satsning inom Forensic. Med fjorton års erfarenhet som konsult inom området och med erfarenhet av att bygga och utveckla team ser han nu fram emot sitt nya uppdrag. Kulturen, värderingarna och synen på hållbarhet gjorde att Magnus valde att fortsätta sin karriär på Grant Thornton.

Vad fick dig att välja Grant Thornton?
- Entreprenören i mig tilltalades av att få vara med och bygga upp något nytt. Nu ska det bli spännande att vara med från start och se teamet växa. Kulturen och värderingarna lockade mig att välja Grant Thornton då jag uppskattar att det finns en vilja att göra saker tillsammans. Jag ser även mycket positivt på bolagets hållbarhetsstrategi, då vi vill hjälpa våra kunder med det vi själva tror på. Flera av tjänsterna inom Forensic ligger i linje med ett hållbart sätt att göra affärer ur exempelvis ett etiskt perspektiv.

”Jag tror starkt på att skapa en stöttande och utvecklande miljö, där medarbetaren får utrymme att växa på sina villkor”

Vad är viktigast för dig som ledare?
- Som person är jag nyfiken och gillar att se hur saker hänger ihop, vilket är bakgrunden till att mitt intresse för Forensic uppstod från början. När det gäller ledarskap tror jag starkt på att skapa en stöttande och utvecklande miljö, där medarbetaren får utrymme att växa och själv ange inriktning för sin utveckling. Det tror jag skapar en gladare och mer motiverad medarbetare som i sin tur ger en mer stimulerande arbetsmiljö för alla.

Vem passar att jobba med Forensic?
- Vårt jobb är att hjälpa kunderna att förhindra, upptäcka och utreda oegentligheter så som korruption, bedrägerier och mutor. För att bli framgångsrik underlättar det om man är en nyfiken person med talang för teknik, siffror och sammanhang men också med intresse för människor. Att ha förmågan att sätta sig in i vad som motiverar olika beteenden och kunna hantera känsliga situationer med integritet är också viktigt. Efterfrågan på våra tjänster ökar och vi behöver bli fler – här ser jag gärna att vi är ett team med människor som kompletterar varandra med olika bakgrunder och erfarenheter.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
- Som konsult är variationen i arbetet och feedback från kunder efter lyckade projekt det roligaste. Grant Thornton har en mycket intressant kundbas med spännande kunder inom många olika segment vilket ger utrymme för stor variation i uppdragen.

 

Är du intresserad av en karriär inom Forensic? Ansök till Magnus team.

 

Om Forensic
Att arbeta med Forensic innebär att hjälpa organisationer att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta fel och brott mot interna och externa regler. Det kan handla om att bygga upp strukturer som gör det svårt för organisationer att göra fel eller att göra utredningar för att fånga upp pågående oegentligheter som exempelvis bedrägerier och korruption. Forensic är vår nya satsning inom Advisory och jobbar tätt ihop med specialister inom GRC, Hållbarhet och Internrevision.