”Vi arbetar strategiskt med ett hållbart arbetsliv, därför är jag där jag är idag"

Visby

Martina Ronquist

Manager Assurance och Kontorschef

10 okt 2019

Martina Ronquist är den positiva och energispridande revisorn som sedan september 2019 har rollen som kontorschef på Grant Thornton i Visby. Kombinationen att se både medarbetare och kunder växa och utvecklas ser Martina som den största förmånen med rollen. Nu fokuserar hon på att vara en förebild inom hållbart arbetsliv och samtidigt få kontoret att växa.

”Jag strävar efter att vara en förebild, framförallt inom hållbart arbetsliv”

- Jag var tidigare revisionsledare och därifrån uppstod mitt mål att bli kontorschef. Att få leda och inspirera andra att tillsammans jobba mot gemensamma mål är något som motiverar mig. Jag strävar efter att vara en förebild, framförallt inom hållbart arbetsliv. Som person är jag väldigt tävlingsinriktad och gillar att se när det händer grejer och att få testa nytt.

Från revisorsassistent till kontorschef och partner

- Min karriärresa startade på Grant Thornton 2006, då jag började min anställning på Stockholmskontoret. Livskvaliteten, familjesituationen och en gnutta hemlängtan gjorde att jag några år senare flyttade hem till Gotland. För mig har fokuset i min karriär alltid handlat om att få växa och utvecklas i min takt och på mina villkor. Mina chefer har sett och lyssnat på mina behov och gett mig utmaningar som har passat mig.

Stora förändringar har skett på Grant Thornton sedan Martina började

- Det har varit fantastiskt att få vara med på Grant Thorntons tillväxtresa. Eftersom marknaden och samhället förändras ställer det även krav på att vi som bolag hela tiden utvecklas. Sedan jag började har jag fått vara med om en enorm förändring och jag upplever att vi är starka på flera plan, allt från digitalisering till hållbarhet.

Att erbjuda ett hållbart arbetsliv

- Grant Thornton arbetar strategiskt med frågor kopplade till ett hållbart arbetsliv och det är ett högt satt mål i vår affärsplan. Vår syn på hållbart arbetsliv har gjort att jag är där jag är idag. Hållbarhet är individuellt. För mig handlar det om att kombinera karriären med livsstil och livssituation. Alla gör sin resa, i sina egna tempon, här finns möjligheter för alla att gå sin egen väg.

Fokus på att tillsammans skapa kundvärde

- Vi arbetar fokuserat med att skapa värde för våra kunder. Eftersom vi har specialistkunskaper inom flera områden på kontoret kan vi hjälpa kunderna på flera plan. Det gör att vi blir mer engagerade i våra kunder och bygger starkare kundrelationer, samtidigt som det är roligare för oss som rådgivare att vara med på hela kundens tillväxtresa.

Vill du växa med oss? Se våra lediga tjänster.