”Du styr din egen väg – om du vill framåt så kommer du framåt”

 

Göteborg

Zlatan

Partner och auktoriserad revisor

Det var kulturen och strategiarbetet som lockade Zlatan Mitrovic till Grant Thornton för fyra år sedan.

Det var kulturen och strategiarbetet som lockade Zlatan Mitrovic till Grant Thornton för fyra år sedan.
– Vi har en hög närvaro på marknaden och ett stort kundfokus som jag värdesätter oerhört mycket – det genomsyrar allt vi gör. Jag är stolt över vår tillväxt och att vi har blivit framröstade till Sveriges Bästa Arbetsgivare, det säger en hel del om oss, säger han och fortsätter:

– Jag har större möjlighet att påverka än jag trodde. Du styr din egen väg – om du vill framåt så kommer du framåt.

Hur ser ditt arbete ut?
– Som auktoriserad revisor granskar jag bolag och koncerner samt hjälper dem att förbättras och utvecklas. Som gruppchef jobbar jag och revisionsavdelningen med att utveckla medarbetarna, effektivisera och öka kvaliteten i revisionen och kundnöjdheten, säger Zlatan och fortsätter:

– Jag är också partner och det innebär att jag är delägare i Grant Thornton. I delägarkretsen utvärderar vi det som har varit och arbetar aktivt med strategier. Vi träffas minst två gånger per år och jobbar intensivt med olika frågeställningar för att föra företaget i den riktning vi önskar.

Beskriv er företagskultur!
– Företagskulturen på Grant Thorntons bygger på fyra grundpelare – goda relationer, ansvarstagande, glädje i vardagen samt öppenhet för förnyelse och förbättring. Inom de här grundpelarna finns det många betydelsefulla ord och områden. De är representativa för kulturen och ett exempel som tilltalar mig extra mycket är goda relationer med kunderna men även med medarbetarna. Goda relationer kan man koppla ihop med hållbarhet; de bidrar till att du har ett hållbart arbetsliv och utför ett ansvarsfullt arbete, både avseende etik i vår verksamhet men även i all rådgivning som vi ger våra kunder.

Hur arbetar ni med jämställdhets- och mångfaldsfrågor?
– Grant Thornton har högst procentuell andel kvinnliga partners bland de större revisionsbyråerna. Vi har dessutom en stor spridning i olika ålderskategorier och har satt mål för att öka mångfalden. 


Titel: Partner, auktoriseradrevisor, gruppchef revision.

Utbildning: Magister civilekonom, Borås högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, examen 2007.

Fritidsintresse: ”Umgås med min familj och mina vänner, träna fotboll och styrketräna.”

Text: Charlotte Lund Phalén