”För bara några år sen släpade vi tjocka pärmar fram och tillbaka till kunderna, men nu är vi heldigitala”

Tobias Uhrberg

Auktoriserad revisor

07 dec 2022

Tobias Uhrberg arbetar som auktoriserad revisor och är ansvarig för innovation på Grant Thornton. Han har sett hur revisionsyrket på kort tid har utvecklats ifrån mekaniska checklistor och tunga pärmar till analys och heldigitala uppdrag.

Tobias har arbetat inom revision sedan 2013 och de senaste fyra åren hos oss på Grant Thornton. Förutom revisionsuppdragen arbetar han med att förbättra och effektivisera revisionsprocessen.

- Syftet med min roll är, utöver att höja kvaliteten i våra revisioner, att hitta nya sätt att göra arbetet roligare för våra kollegor. Bort med de tråkiga och administrativa momenten för att kunna lägga mer tid på de kvalificerade frågorna - och stötta kunderna.

"Tillsammans hittar vi sätt att bli smartare och automatisera med hjälp av den senaste tekniken."

Möjligheten att få vara en del i att höja kvaliteten på revisionsuppdragen och förbättra processerna fick Tobias att börja på Grant Thornton. Han upplevde att hans intresse för innovation och utveckling gick i linje med företagets mål och han fick även möjligheten att vara med och utveckla digitaliseringsarbetet.

- Vi är ett stort team som arbetar med de här frågorna, med allt från revisorer till IT-utvecklare. Tillsammans hittar vi sätt att bli smartare och automatisera med hjälp av den senaste tekniken.

Från stickprov till AI

Under karriären har Tobias sett revisionsprocessen utvecklas ifrån slumpmässiga stickprov som sällan hittade några fel, till att med hjälp av olika business intelligence-verktyg visualisera data från flera olika datakällor och på detta sätt göra smartare revisioner. Samtidigt kan artificiell intelligens hjälpa till med granskningen av bland annat intäkter och skattekontoutdrag – något som sparar stora mängder tid.

- Digitaliseringen har gått fort, och det måste den i takt med de ökade kraven på dokumentation av revisionerna. För bara några år sen släpade vi tjocka pärmar fram och tillbaka till kunderna, men nu är vi heldigitala.

- Vårt fokus framåt är att fortsätta hittar delar av revisionsprocessen som kan automatiseras. Ifyllnad av dokument, flytta filer … Det kanske låter banalt men att plocka bort fem minuter här och femton minuter där gör stor skillnad för helheten. Och det är mycket roligare att lägga tid på analysen än att fylla i samma uppgifter på flera olika ställen.

Mer fokus på omvärld och risker

Tobias tror att revisionsyrket i framtiden kommer att bli ännu mer fokuserat på att hjälpa kunderna att identifiera sina riskområden, inte minst hållbarhetsrisker. Det kommer kräva en ny typ av kompetens hos revisorer i form av större förståelse för kundernas verksamheter. Det krävs, förutom en tydlig förväntan av vad man ska se, en kunskap kring kundernas omvärld.

- Det är genom den typen av insikt vi kan göra en vettig riskbedömning och granska rätt saker. Rent allmänt kommer revisorer behöva bli bredare och ha en större förståelse för branschen där kunden verkar. Samtidigt kommer grundläggande IT-kunskap vara viktig för att kunna säkerställa att den data vi använder är tillförlitlig.

Däremot ska man inte stirra sig blind på utvecklingen och tekniken, tycker Tobias.

- Mitt råd till den som vill bli revisor är att dels fokusera på de traditionella revisionsbitarna, men att även skapa sig en djupare förståelse av hållbarhetsfrågor och IT. I den föränderliga värld vi lever i är det också viktigt att vara nyfiken och hela tiden ta till sig nyheter och utvecklas.

Det roligaste med att vara revisor på Grant Thornton enligt Tobias:

- Det är alltid tillfredsställande när vi avrapporterar revisionen och kunden ser att vi har skapat värde genom att kvalitetssäkra processer och kommit med konkreta förbättringsförslag som de kan åtgärda. Och så trivs jag när jag kan bidra till utveckling som gör jobbet roligare för mina kollegor.